نمایشگاه بین المللی دام و طیور

پانزدهمین نمایشگاه دام و طیور در محل نمایشگاه بین المللی تهران از تاریخ 6 الی 9 آبان 95 برگزار میگردد. گروه صنعتی آسیاب با افتخار در خدمت شماست. سالن 41 جنوبی ساعت بازدید از 10 الی 18

پانزدهمین نمایشگاه دام و طیور در محل نمایشگاه بین المللی تهران از تاریخ 6 الی 9 آبان 95 برگزار میگردد. گروه صنعتی آسیاب با افتخار در خدمت شماست. سالن 41 جنوبی ساعت بازدید از 10 الی 18

پانزدهمین نمایشگاه دام و طیور در محل  نمایشگاه بین المللی تهران از تاریخ  6  الی  9 آبان 95 برگزار میگردد.
گروه صنعتی آسیاب با افتخار در خدمت شماست
 سالن 41  جنوبی  
ساعت بازدید از 10 الی  18  
 

 

يرجى إعطاء رأيك