ششمین کنگره دامپزشکی طیور در ایران

ششمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور برگزار شد

ششمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور برگزار شد

یک‌شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰
asiab

«ششمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور» توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و انجمن دامپزشکی طیور ایران و باهمکاری شرکت همایش پردازان معاصر در تهران ، مرکزبین المللی همایش های رازی برگزار شد.

 

http://agna.ir/%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-2/

دیدگاه خود را بیان کنید