ششمین کنگره دامپزشکی طیور در ایران

ششمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور برگزار شد

ششمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور برگزار شد

شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲
asiab

«ششمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور» توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و انجمن دامپزشکی طیور ایران و باهمکاری شرکت همایش پردازان معاصر در تهران ، مرکزبین المللی همایش های رازی برگزار شد.

 

http://agna.ir/%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-2/

دیدگاه خود را بیان کنید