فن

Fertilizer Hammer Mill,Permanent Magnet,Anti-Wear sheets

یک‌شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷
asiab

فن

شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ | 14:110 نظر436766 بازدید

کد دستگاه F
نام دستگاه فن
  • مشخصات دستگاه
  • مشخصات فنی
  • ویدئو
0
                           Technical features    
NO.
Animal feed industry
Main Motor power
1
300-1100
55kw / 1400 Rpm
2
400-1100
75 kw /1400 Rpm
3
500-1100
90 kw / 1400 Rpm
4
600-1100
110 kw /1400 Rpm
دیدگاه خود را بیان کنید