آسیاب Tools

آسیاب تولز,ابزار صنعتی,پخ زن

ساخت ابزار صنعتی،

چهار‌شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶
گروه صنعتی آسیاب

آسیاب Tools

آسیاب تولز

واحد آسیاب تولز از گروه صنعتی آسیاب در زمینه ساخت ابزار های صنعتی نظیر :  پخ زن و لبه زن و ... فعالیت دارد

محصولات این بخش