آسیاب استراکچر

آسیاب استراکچر,سیلوهای صنعتی

سللو های صنعتی،سازه های پیچ و مهره ای،

شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷
گروه صنعتی آسیاب

آسیاب استراکچر

واحد آسیاب استراکچر برای ساخت سازه های پیچ و مهره ای و ساخت نسل جدیدی از سیلوهای صنعتی برنامه ریزی شده است که بزودی محصولات خود را معرفی میکند